به سایت غلامرضا یوسفی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر تلفن : 0098-031-33915467 فکس : 0098-031-33912451 وب سایت : غلامرضا یوسفی
  • دانشیار گروه قدرت
زمینه های تحقیقاتی :
  • برنامه‌ریزی و بهره‌برداری شبکه‌های قدرت
  • بازار برق
  • شبکه‌های هوشمند
  • توان راکتیو
  • پاسخگویی بار

تحت نظارت وف بومی